Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Ostrowcu Świętokrzyskim

24 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie aktualizacji Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewniających bezpieczny powrót do szkoły w roku szkolnym 2021/2022, higieniczne warunki pobytu w szkole oraz minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożenia SARS-CoV2 na terenie szkoły

19 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

19 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Uchwała Nr 11/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie:  uzyskania opinii dotyczącej ustalenia zestawu podręczników zaproponowanych przez nauczycieli

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 11/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 10/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 10/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 9/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie opinii na temat przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 9/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 8/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klasy programowo najwyższej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 8/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 7/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów klasyfikacyjnych

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 7/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 6/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 6/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie:  dopuszczenia do użytku Szkolnego Zestawu Podręczników dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.