Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

10 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr 19/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim 

5 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

28 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) - §11o oraz w związku ze zmianą harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego podaną w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, zarządza się, co następuje:

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie: zmian w regulaminie rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim  w roku szkolnym 2020/2021

21 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

21 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr 14/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim 

19 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

18 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 04 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego oraz egzaminu poprawkowego

4 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 04 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 04 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

4 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 04 maja 2020 r.