Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr 11/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie:  uzyskania opinii dotyczącej ustalenia zestawu podręczników zaproponowanych przez nauczycieli

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 11/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 10/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 10/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 9/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie opinii na temat przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 9/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 8/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klasy programowo najwyższej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 8/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 7/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów klasyfikacyjnych

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 7/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 6/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 6/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie:  dopuszczenia do użytku Szkolnego Zestawu Podręczników dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie:  dopuszczenia do użytku Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny 2021/2022 dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie:  powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 5/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zaopiniowania kandydatur do Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022

18 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 5/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 czerwca 2021 r.