Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie aktualizacji Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewniających bezpieczny powrót do szkoły w roku szkolnym 2020/2021, higieniczne warunki pobytu w szkole oraz minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożenia SARS-CoV2 na terenie szkoły

14 maja 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 14 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim ze względu na sytuację epidemiologiczną

10 maja 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim  w roku szkolnym 2021/2022

6 maja 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 6 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego za przypadające Święto Pracy w sobotę 1 maja 2021 r.

6 maja 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 22/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim ze względu na sytuację epidemiologiczną

30 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

26 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr 4/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany terminu dodatkowych dni wolnych w Zespole Szkół Nr 1 im . Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021

23 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 4/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr 3/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej oraz ukończenia szkoły klas programowo najwyższych w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021

23 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 3/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 19/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim ze względu na sytuację epidemiologiczną

23 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2021

16 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.