Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Organizacja usługi edukacyjnej obejmujące przeprowadzenie stażu oraz zakwaterowania i wyżywienia w Irlandii w ramach programu ERASMUS+

Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) – Mobilność edukacyjna osób (KA1) Mobilność uczniów i kadry (KA121) w ramach akredytacji projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596

21 marca 2023
Czytaj więcej o: Organizacja usługi edukacyjnej obejmujące przeprowadzenie stażu oraz zakwaterowania i wyżywienia w Irlandii w ramach programu ERASMUS+

Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok szkolnym 2023/2024.

21 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 21 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 07 marca 2023 r.

w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

7 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 07 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 01 marca 2023 r.

w sprawie: powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz powołania pozostałych członków  szkolnego zespołu egzaminacyjnego i zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych w sesji wiosennej 2023 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

1 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 01 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2023

28 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.

21 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.

Informacja z wyboru oferty na dostawę artykułów biurowych

na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

20 lutego 2023
Czytaj więcej o: Informacja z wyboru oferty na dostawę artykułów biurowych

Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

14 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024 oraz wyznaczenia przewodniczącego Komisji.

13 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2023

20 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.