Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2022

15 marca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

7 marca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 7 marca 2022 r.

Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informujemy, iż od dnia 07.03.2022 r. obsługę bankową Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim realizował będzie Santander Bank Polska. 

Rachunek podstawowy (dotyczy m.in. opłat: za najem powierzchni użytkowej budynku)

Nr 93 1090 2040 0000 0001 4979 1014.

Rachunek pomocniczy (dotyczy m.in. opłat: za wydanie duplikatu: świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej)

Nr 55 1090 2040 0000 0001 4979 1019.

Rachunek pomocniczy (dotyczy m.in. spłaty pożyczek z ZFŚS)

Nr 66 1090 2040 0000 0001 4979 1015.

7 marca 2022
Czytaj więcej o: Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie: powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz powołania pozostałych członków  szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia pisemnych egzaminów maturalnych w sesji wiosennej 2022 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

1 marca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie: przestrzegania w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaj Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzonej Uchwałą Nr 27/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 01.02.2022 r.

21 lutego 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

21 lutego 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 oraz wyznaczenia przewodniczącego Komisji Na podstawie art. 157 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

14 lutego 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim ze względu na sytuację epidemiologiczną

14 lutego 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim ze względu na sytuację epidemiologiczną

28 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Informacja z wyboru oferty na dostawę materiałów biurowych oraz papieru ksero na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

24 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Informacja z wyboru oferty na dostawę materiałów biurowych oraz papieru ksero na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim